Veddestagruppen

shutterstock_5836576-1 2

Hyr personal

Behov av tillfällig extraresurs? Hyr personal ur vår bemanningspool.
Har Ni en resurs sjukskriven, föräldraledig eller tjänstledig? Då har Bemanningsstyrkan ersättaren Ni behöver.
Behöver Ni behöver extra resurser under verksamhetstoppar? Lugn, detta kan Bemanningsstyrkan lösa med våra duktiga konsulter i vår bemanningspool.

Verksamhetsassistans

Bemanningsstyrkan kan tillsammans med vår koncern Veddestagruppen även erbjuda ett flertal andra tjänster:
• Entreprenadlösningar
• Outsourcing
• Arbetsledning
• Lagerhantering

Direktrekrytering

Genomgår Ert företag en expansion och behöver tillsätta nya positioner i Er verksamhet, eller behöver Ni ersätta en resurs som har slutat?
Låt Bemanningsstyrkan hjälpa er att hitta den kompetens ni söker!

Vårt rekryteringarbete består bland annat av publicering av annonser på ett flertal adresser och även genom sociala nätverk. För att inte tala om vårt breda affärsnätverk som vi givetvis också tar hjälp av för att identifiera den absolut bästa kompetensen marknaden har att erbjuda.

Hyrköp

Detta är ett populärt alternativ till direktrekrytering. Förloppet är det samma som för en direkt rekrytering men skiljer sig i anställningsförfarandet initialt.
Med hyrköp menas att resursen under en förutbestämd tid först är anställd av Bemanningsstyrkan men hyrs ut till Ert företag, med avsikten att anställningen efter utlöpt tidsperiod övertas av Ert företag.