VeddestaGruppen och GDPR

Posted · Add Comment

VeddestaGruppens grundläggande principer för behandling av personuppgifter   VeddestaGruppen med dotterbolag vill med denna skrivelse visa hur vi arbetar med de sex grundläggande principerna om behandling av personuppgifter.   De sex grundläggande principerna är: principen för laglighet, korrekthet och öppenhet principen om ändamålsbegränsning (och finalitetsprincipen) principen för uppgiftsminimering principen om riktighet principen om lagringsminimering, och […]